Mijn kind heeft problemen met sociale vaardigheden

Kindercoaching: Mijn kind heeft problemen met sociale vaardigheden

Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven. Kinderen die sociaal vaardig zijn, zijn vaak populair. Daarentegen worden kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden vaak afgewezen door leeftijdgenoten en hebben ze regelmatig ook aanpassingsproblemen.
We zien dat sociale problemen leiden tot afhankelijkheid, teruggetrokkenheid en agressie. Kinderen met sociale problemen kunnen grofweg in twee groepen ingedeeld worden.
Ten eerste heb je de groep kinderen die zich terugtrekt. Deze kinderen hebben weinig of geen contact met hun leeftijdsgenoten. Ze vallen vaak nauwelijks op in de klas en niet altijd wordt het probleem door de school onderkend. Deze kinderen zijn schuw, passief en passen zich vaak sterk aan aan de wens van anderen.
De tweede groep kinderen probeert wel contact te leggen maar doet dit op de verkeerde manier. Ze zoeken voortdurend ruzie of schreeuwen, slaan of duwen andere kinderen. Deze groep kinderen wordt vaak ook gepest en de school ervaart met deze kinderen wel vaak problemen.

Wat gaan we doen?

Allereerst hebben we een intakegesprek en gaan we samen met jou en je kind kijken waar hij het meest last van heeft.
Vervolgens gaan je kind en ik aan de slag. We kijken samen welke vorm van coaching het best bij hem past.
Als kindercoach wil ik je kind een steuntje in de rug geven op een laagdrempelige manier. Ik onderzoek samen met hem niet alleen zijn probleem maar vooral zijn vaardigheden en mogelijkheden. Want ieder kind beschikt over eigen unieke kwaliteiten die hem kunnen helpen om de obstakels die hij tegenkomt te overwinnen. Vanuit die overtuiging ga ik daarnaast met je kind op zoek naar de oplossing van zijn probleem. Die oplossing heeft hij vaak al in zich. Het is hem alleen nog niet gelukt die op eigen kracht te vinden.

Goed om te weten

Kindercoaching is geen therapie. Als kindercoach ondersteun en begeleid ik je kind in het zoeken naar een oplossing voor een probleem waar je kind last van heeft. Het liefst doe ik dat gewoon in huiselijke sfeer bij mij thuis. Coaching bij het kind thuis of op school behoort ook tot de mogelijkheden.