Mijn kind heeft te maken met het verlies van een dierbare

Kindercoaching: Mijn kind heeft te maken met het verlies van een dierbare

Het overlijden van een ouder of kind in een gezin is erg ingrijpend. Kinderen verliezen meer dan degene die overleden is. De sfeer in het gezin verandert, allerlei vertrouwdheden vallen weg. Soms is er een tijdlang weinig aandacht. Het vanzelfsprekend opgroeien komt sterk onder druk te staan. De gevolgen op lange termijn kunnen groot zijn.
Zo kunnen kinderen agressief worden, baldadig, stil, angstig, onhandig of juist heel behulpzaam of ze willen vaker op schoot zitten. Soms gaan schoolprestaties achteruit en gaan kinderen weer in bed plassen. Hun gevoelsuitingen zijn vaak zeer heftig en dat roept bij het kind zelf angst op.
Soms kan kind zich heel sterk gaan richten op de overgebleven ouder door overdreven voor hem/haar te gaan zorgen. Kinderen in dit soort situaties lijken soms sneller volwassen te worden.
Deze verschijnselen hoeven niet altijd direct na het overlijden zichtbaar te worden. Soms komt het pas na een aantal jaren naar boven.

Wat gaan we doen?

Allereerst hebben we een intakegesprek. Ik heb zelf de nodige ervaring in verliesverwerking en zal samen met jou en je kind kijken wat hij het meest nodig heeft.
Vervolgens gaan je kind en ik aan de slag. We kijken samen welke vorm van coaching het best bij hem past.
Als kindercoach wil ik je kind een steuntje in de rug geven op een laagdrempelige manier. Ik onderzoek samen met hem wat hem kan helpen door deze lastige periode heen te komen.
Spelenderwijs kunnen we toewerken naar ontspanning, uiting en verwerking van emoties en gebeurtenissen.

Goed om te weten

Kindercoaching is geen therapie. Als kindercoach ondersteun en begeleid ik je kind in het zoeken naar een oplossing voor een probleem waar je kind last van heeft. Het liefst doe ik dat gewoon in huiselijke sfeer bij mij thuis. Coaching bij het kind thuis of op school behoort ook tot de mogelijkheden.